×

Izvor priimka »Dajčman«
  • Vprašanje:

    Prosil bi za pojasnilo priimka Dajčman oz. Deučman in njegov izvor.


    Odgovor:

    Priimek Dajčman/Deučman (406 oseb, od tega 319 podravska stat. r., oz. 48 oseb, od tega 42 podravska). Priimek Dajčman in njegova pisna različica Deučman (tudi Deutschmann) je nastal na mejnem območju z nacionalno oz. jezikovno mešanim prebivalstvom iz etnonima Dajč(man) 'Nemec'.

    Silvo Torkar (avgust 2015)