×

Kako poimenovati člana žirije?
  • Vprašanje:

    V nobenem slovarju nisem našla besede, ki je sicer že pogosto v uporabi in označuje člana žirije, to je žirant. Zanima me, katera je pravilnejša oz. boljša: žirant ali žirijec, in prosim za odgovor.


    Odgovor:

    Besedi žirant, žirantka sta bili do sedaj poznani le v finančni terminologiji (iztočnici žirant, indosirati), v tem pomenu ju lahko najdete v SSKJ in pravopisnem slovarju na slovarskem portalu Fran (www.fran.si). Šele v zadnjem času se je uveljavil tudi pomen 'član žirije'. Besedi žirant in žirantka v pomenu 'član/članica žirije' navaja druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (www.sskj2.si). Čeprav se v rabi pojavlja tudi varianta žirijec (o rabi več v besedilnem korpusu Gigafida: www.gigafida.net), je izraz žirant precej bolj razširjen in zato tudi uveljavljen.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (avgust 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.