×

Izvor priimkov »Ostanek« in »Špec«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Ostanek in Špec.


  Odgovor:

  Priimek Ostanek (262 oseb, od tega 106 osrednjeslov., 53 jugovzh. stat. r.). Priimek je morda nastal iz vzdevka za zadnjega v vrsti rojenih otrok, prim. občno ime postržek.

  Priimek Špec (232 oseb, od tega 62 jugovzh., 43 savinjska, 38 podravska, 35 osrednjeslov., 34 spodnjeposavska stat. r.). Priimek je domnevno nastal iz enako zvenečega vzdevka, ta pa iz občnega imena šepetec (špetec, špec), prim. priimke Šepetavec, Šepec, Špetič (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 4. knjiga, Ljubljana 2005, geselski članek šepetati, avtorica je Metka Furlan).

  Silvo Torkar (avgust 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.