×

Stičnost poševnice v obrazcih
 • Vprašanje:

  Ustvarjam obrazce za območje z dvema uradnima jezikoma (slovenščina in italijanščina). Ali je poševnica stična ali nestična, ko zapišem izraz v obeh jezikih.

  Ali je prav

  a) Ime in priimek / Nome e cognome

  ali

  b) Ime in priimek/Nome e cognome?

  In kaj, če že sam izraz vsebuje poševnico npr.:

  c) Ime/priimek / nome/cognome

  Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.


  Odgovor:

  O tem, da je poševnica stična ali nestična, smo v svetovalnici že pisali: Stičnost poševnice

  Kot je razvidno iz odgovora, je lahko poševnica tudi nestična, če ločuje med seboj dele povedi ali povedi. V vašem primeru bi se poševnica lahko pisala stično, če bi ločevala le sopomenske oz. prevedene dele obrazca (ime/nome).

  A se mi zdi bolje, da se celotna enota, ki je v obeh jezikih stalna besedna zveza, zapiše kot celota in očitno loči od enote v drugem jeziku, četudi z nestično poševnico:

  Ime in priimek / Nome e cognome

  Pri tem bi se izogibali kopičenju poševnic, kot ste sami nakazali v zgledu (c), čeprav je tehnično gledano zapis ustrezen, saj stična poševnica povezuje sopomenski enoti, nestična pa je v tehnični vlogi (Ime/priimek / nome/cognome). Sicer bi bilo bolje pisati tako kot v primeru (a), če pa enote imena in priimka ločujete, je bolje zapisati to v ločeni vrstici:

  Ime in priimek / Nome e cognome

  Ime/Nome

  Priimek/Cognome

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)


Prijavite se za odgovor