×

»Socialno tržno gospodarstvo«: besedna zveza ali zloženka?
 • Vprašanje:

  Ali je pravilen zapis socialno-tržna ekonomija ali socialno tržna ekonomija? Prav tako me zanima, kako pišemo npr. agroekonomija in besede s predpono eko (ekodan/eko dan, ekoizdelki/eko izdelki). Hvala.


  Odgovor:

  Zveze socialno tržno gospodarstvo v naših jezikovnih priročnikih še ni zaslediti, zato je zadrege v jezikovni rabi, ki jih odraža tudi gradivo naših besedilnih korpusov, verjetno lahko razumeti:

  Gigafida Nova beseda
  socialno-tržno gospodarstvo 68 41
  socialno tržno gospodarstvo 171 114
  socialnotržno gospodarstvo 20 25

  Čeprav bi pri iskanju odgovora na vase vprašanje korpusnim rezultatom lahko kar zaupali, pa dejstvo, da je tudi zapisov z vezajem kar precej, zahteva tudi utemeljitev naše odločitve. Zvezo socialno tržno gospodarstvo bi bilo na prvi pogled res mogoče proglasili za priredno zloženko (*socialno-tržno), saj bi laično lahko sklepali, da gre za 'gospodarstvo, ki je tako socialno kot tržno'. Pa ni tako. Glede na to, da gre za izraz, ki se je v javno rabo razširil iz strokovnega jezika, je treba zanj poiskati tudi izvirno motivacijo. Dr. Tina Lengar Verovnik in dr. Klement Podnar s Fakultete za družbene vede sta nam pomagala ugotoviti, da strokovnjaki zvezo uporabljajo v pomenu 'tržno gospodarstvo znotraj koncepta socialne države', kar, kot rečeno, potrjuje ustreznost zapisa, ki je najpogostnejši tudi v rabi: socialno tržno gospodarstvo.

  Zapis agroekonomija je ustrezen.

  Na vprašanje, kako pisati besede oz. zveze z eko, pa ste deloma odgovorili že sami. Gre za tip novejših samostalniških zvez s samostalniškim oz. nepridevniškim prilastkom kot prvo sestavino, ki jih po tradicionalni slovenski slovnici pišemo skupaj, tj. kot zloženke, torej ekoizdelek, ekodan Tako tudi SP 2001, v katerem je normiran zapis ekoturizem.

  Kljub sistemski upravičenosti pri uveljavljanju zapisa skupaj nismo uspešni, o čemer pričajo podatki iz korpusa Gigafida, ki si jih lahko ogledate v spodnji preglednici. Tu je pogosteje zapisano ekoizdelek (skupaj) in eko dan (narazen). To omahovanje vsekakor potrjuje upravičenost vašega vprašanja, a vendar tudi utemeljuje bolj sistemski pristop k reševanju tega vprašanja .

  Gigafida
  ekoizdelek 115
  eko izdelek 59
  ekološki izdelek 383
  ekodan 75
  eko dan 116
  ekološki dan 77

  Če vam ta zaradi dvojnosti ni všeč, se lahko odločite tudi za rabo stilno ustreznejše oz. slovenščini bližje besedne zveze, npr. ekološki izdelek in ekološki dan.

  Če bi želeli vedeti več o tem vprašanju, si oglejte tudi odgovor na vprašanje Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?, zanimivo pa so o teh težavah pisali tudi avtorji poglavja »Sodobni pogledi na pisanje zloženk« v monografiji Pravopisna stikanja, ki je izšla oktobra 2012 in jo lahko najdete tudi v sistemu Google Books (http://books.google.si/books?printsec=frontcover&id=nlr5-a-d5UsC#v=onepage&q&f=false).

  Helena Dobrovoljc (junij 2012, november 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.