×

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?




 • Vprašanje:

  Zanima me, kako prav pisati zloženko: ekošola ali eko šola.


  Odgovor:

  Že sami ste zapisali, da gre za »zloženko«, tj. tvorjenko, ki nastane iz najmanj dveh polnopomenskih sestavin skladenjske podstave, ki jih povezujemo z medponskim obrazilom, in si tako odgovorili deloma sami. Tako nas učita tudi slovenska slovnica in pa slovar aktualnega slovenskega pravopisa, v katerem najdete npr. zapis ekoturizem, ki daje zgled za podobna poimenovanja.

  Sicer smo o zloženkah s prvo sestavino eko smo v svetovalnici že pisali (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/112/socialno-tržno-gospodarstvo-besedna-zveza-ali-zloženka) in ugotovili neskladje v okviru te besedotvorne družine (ekoizdelek/eko izdelek : eko dan/ekodan). Taka neskladja sicer niso nobena posebnost ali novost; npr. o zapisu avtocesta so pred desetletji potekale prav burne in dolgotrajne diskusije, jezikoslovci so se naposled odločili za zapis skupaj in danes je ta raba ustaljena. Podobno je z zloženko ekošola, kjer se eko vede kot samostalnik, zato ga pišemo skupaj z drugo sestavino. Pri samostalniku ekošola je precej uveljavljen in ustaljen zapis skupaj, kar je verjetno posledica javnega izobraževalnega programa (Program ekošola: http://www.ekosola.si), v katerega je vključena večina slovenskih vrtcev in šol.

  Mislim, da ste dobili odgovor na vprašanje, a vendarle še eno pojasnilo glede pisanja narazen. Kadar definiramo eko kot samostalnik je zapis skupaj torej bolj priporočljiv. Vendar pa je pogosto besednovrstnost odvisna od skladenjskega položaja v povedi: beseda eko (podobno tudi bio, etno, demo, afro ...) ne deluje kot samostalnik, (1) ko se med obe sestavini vrine pridevniška beseda; npr. zapis iz Nedela (2008) – Ponudba eko sadja in zelenjave, eko žitnih izdelkov, ekosira, ekonamazov, ekopeciva, ekozelišč, ekokozmetike, ekočistil ... se je letos razširila na 75 stojnic, kar je največ doslej; (2) in ko je eko rabljen samostojno in tudi stopnjevan (Prihaja vse bolj eko generacija).

  V teh primerih govorimo o eko kot o nesklonljivem pridevniku in ga pišemo seveda ločeno od samostalnika. Vsekakor pa je pri pisanju mogoče izbrati tudi dvobesedni zapis z neokrnjeno pridevniško sestavino: ekološka šola, ekološki izdelek ...

  Če bi želeli vedeti več o tem vprašanju, vam predlagam, da si preberete poglavje »Sodobni pogledi na pisanje zloženk« v monografiji Pravopisna stikanja, ki je izšla oktobra 2012 pri založbi ZRC in jo lahko najdete tudi v sistemu Google Books.

  Helena Dobrovoljc (november 2012)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.