×

Ujemanje v povedi s števniškim izrazom v osebku
 • Vprašanje:

  Je pravilno tri četrtine vprašanih so menile, tri četrtine vprašanih je menilo ali oboje?


  Odgovor:

  Kadar govorimo o ujemanju z osebkom, ki zaradi števega izraza ob samostalniku postavlja vprašaj pod običajno slovnično ujemanje in nas navaja k ujemanju po logiki (ad sensum). Očitno je, da uporabljamo obe možnosti:

  • tri četrtine vprašanih so menile
  • tri četrtine vprašanih je menilo

  Vendar je v prvem primeru količinski izraz razumemo kot natančnejšega v smislu števnosti, zato uporabimo obliko ¾ ljudi so menile.

  V drugem primeru pa je celotna besedna zveza pojmovana kot neštevna (stalna besedna zveza), zato se ne ubadamo s štetjem, temveč uporabimo nedoločno (splošno) obliko neko število ljudi je menilo.

  • Po anketi, zastavljeni v marcu, so kar tri četrtine vprašanih menile, da je ….
  • Po anketi, zastavljeni v marcu, je kar tri četrtine vprašanih menilo, da je ….

  Težko bi govorili o napakah in pravilnosti, temveč o jezikovni izbiri v konkretnem položaju, na kar smo v svetovalnici že opozorili (Ujemanje v stavku: količinski izrazi). To pomeni, da je odločitev o eni ali drugi izbiri odvisna od tega, (1) ali se želite izraziti bolj natančno (2) ali pa želite povedati le, da je bilo število vprašanih sorazmerno veliko.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (februar 2016)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.