×

Ujemanje in sestavljeni osebek: veznik »ali« (3)
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, prosim, če mi pojasnite rabo glagola v naslednjem primeru:

  • V nalogi je predstavljena / so predstavljeni tehnologija prevoza vozil v cestnem prometu in ukrepi, s katerimi optimiziramo stroške poslovanja podjetja.

  Jaz bi napisala je predstavljena, saj mislim, da se glagol prilagaja prvemu samostalniku, ki mu sledi.


  Odgovor:

  O vprašanju smo v svetovalnici že pisali: Ujemanje sestavljenega osebka: osebki različnega spola in števila

  Konkretno pa je odgovor na vaše vprašanje naslednji:

  V primeru, ki ga navajate (pridevniku stanja iz glagola sledita dva samostalnika različnega spola), sta možnosti prilagajanja samostalniku dve (o tem prim. npr. Toporišič ESJ 1992: 338–339):

  1. Izglagolski pridevnik stanja se po spolu prilagaja prvemu samostalniku, ki stoji za njim (kakor ugotavljate sami), torej V nalogi je predstavljenA tehnologijA prevoza [...] in ukrepi […]; pridevnik, ki se ni prilagajal drugemu samostalniku, si lahko mislimo v izpustu oz. elipsi (je predstavljena tehnologija in so predstavljeni ukrepi), ki tako vzpostavlja koherenco znotraj povedi.

  2. Izglagolski pridevnik stanja privzame po spolu nevtralno obliko, ki je sicer enaka tisti za moški spol, vendar se ne nanaša zgolj nanj, temveč se rabi za označevanje vseh spolov obenem (podobno kot zlasti množinske oblike samostalnikov, npr. učenci, dijaki, profesorji, zdravniki, politiki, športniki, nagrajenci označujejo svoje referente (tudi) na splošno, ne glede na spol oz. hkrati za oba spola, medtem ko je pri ženski obliki – učenke, dijakinje, profesorice, zdravnice itd. – spol izpostavljen in izražen nedvoumno). Podobno velja za izglagolski pridevnik stanja v zgornjem primeru: V nalogi so predstavljenI tehnologija prevoza […] in ukrepi […]. Tudi v tem primeru se oblika predstavljenI, sicer enaka tisti za moški spol, ne nanaša samo na ukrepe, temveč tudi na tehnologijo – gre za nevtralno obliko, ki hkrati označuje vse spole, ne da bi katerega posebej izpostavljala.

  Domen Krvina (marec 2016)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.