×

Izvor priimkov »Terčelj«, »Krečič« in »Rovtar«
 • Vprašanje:

  V našem rodovniku imamo priimka Terčelj in Krečič. Oba sta primorska. Mi lahko, prosim, napišete malo več o izvoru teh priimkov? Ali je Krečič v kaki povezavi z apnom (kreč)? Rovtar pe je verjetno nekdo iz rovt?


  Odgovor:

  Priimek Terčelj je 1. 1. 2015 nosilo samo 86 oseb (35 goriška, 28 osrednjeslovenska statistična regija), njegovo pisno različico Trčelj pa 6 oseb. Sorodni so verjetno Terčon, Terčič in Trček oz. Terček. Priimek je nastal domnevno kot patronimik iz vzdevka *Trč, izpeljanega iz glagola *trčáti 'štrleti', označuje pa menda tršatega človeka (M. Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, 2009). V vzhodnopohorskem narečju glagol tŕčati pomeni 'ne napredovati v rasti'.

  Priimek Krečič (154 nosilcev, od tega 105 v goriški statistični regiji) je prvič izpričan leta 1499 v Šturjah, danes delu Ajdovščine (Jacob Kreczecz). Nastal je domnevno kot patronimik iz vzdevka Krek, ta pa iz občnega imena krek '(žabji) krak'.

  Priimek Rovtar (149 oseb, od tega 59 v goriški statistični regiji) je nastal iz poimenovanja za lastnika ali uživalca rovta (rovtarske kmetije), torej zemljišča, izkrčenega v hribovitem svetu.

  Silvo Torkar (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.