×

Glagol »spremeniti« in izbira predloga
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z uporabo glagola spremeniti - ali sta pravilni obe spodaj navedeni rabi?

  1. Omenjeni podatek je bil spremenjen iz X v Y.

  2. Omenjeni podatek je bil spremenjen z X na Y.


  Odgovor:

  Izbira predložnega para iz – v oziroma z – na ni toliko vezana na glagol kot na samostalnike, ki se znajdejo na mestu X-a in Y-a. Če govorimo o spremembi ene oblike v drugo, ene besede v drugo ipd., uporabimo prvi predložni par:

  • Omenjeni podatek je bil spremenjen iz zjutraj v zvečer (denimo da gre za naslov stolpca v tabeli, ki je bil napačen in ga je bilo treba popraviti).

  Drugi predložni par pa bi lahko uporabili, če gre za spremembo količine, npr. zneska, vsote ipd.:

  • Omenjeni podatek je bil spremenjen s 100 na 200.

  Vendar bi bila ta izbira upravičena zlasti, če bi želeli poudariti, da je šlo za spremembo neke količine. Sicer bi bila tudi v tem primeru nevtralnejša izbira prvega predložnega para:

  • Omenjeni podatek je bil spremenjen iz 100 v 200 (npr. v obrazcu, tabeli ali drugem besedilu).

  Tina Lengar Verovnik (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.