×

Kako zapisati podatke na vizitko?
 • Vprašanje:

  Zanima me najprimernejši izraz za zapis telefonske št., mobilne tel. št., e-naslova, spletnega naslova (npr. pri vizitkah, dopisih, e-podpisih ...).

  Primer za mobilni telefon:

  • Mobilni telefon:
  • Mobilni tel.:
  • Prenosni telefon:
  • Prenosni tel.:
  • M:
  • GSM:
  • Št. mobilnega telefona:
  • Št. mobilnega tel.:

  Zanima me tudi zapis same številke, in sicer za slovensko in mednarodno rabo.


  Odgovor:

  (1) V zadnjem desetletju in pol se je zelo razširilo kratko zapisovanje rubrik za stike v naslovih na vizitkah in tudi sicer takole:

  • T – telefonska številka
  • M – mobilna številka
  • F – telefaks (kjer ga še imajo)
  • E – elektronski naslov
  • S (ali za bolj svetovljanske W) – spletni naslov

  Za temi črkami je dvopičje odveč. Ta način je praktičen, ker je kratek, da krajši že ne more biti, in pregleden, sploh če so črke v primerjavi s siceršnjim besedilom poudarjene, recimo (pol)krepke. Prav tako ni zadreg zaradi načina krajšanja ter zaradi velike ali male začetnice (npr. Telefon, Tel., telefon, tel., z dvopičjem ali brez njega?), in če naslov in take številke zapišemo na dnu elektronskega sporočila, lahko besedilo v nekaj vrsticah teče brez vmesnih ločil. (Očesu všečnejše so morda sličice telefona, mobitela ipd., ki kdaj uvajajo ustrezne številke, vendar so za komuniciranje namesto sličic veliko primernejše črke, saj se pri pošiljanju gotovo ne bodo izgubile.)

  Za primer najprej rubrični zapis in potem zapis v tekočem besedilu:

  Peter Weiss
  Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  Novi trg 4
  SI-1000 Ljubljana

  T 386 (0)1 4706 168
  M 386 (0)31 376 985
  E Peter.Weiss@guest.arnes.si
  S http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/peter-weiss-sl#v

  Peter Weiss | Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU | Novi trg 4 | SI-1000 Ljubljana T 386 (0)1 4706 168 M 386 (0)31 376 985 E Peter.Weiss@guest.arnes.si S http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/peter-weiss-sl#v

  (2) Najprimernejši način zapisa telefonske in mobilne številke za domovino in mednarodno rabo je naveden zgoraj. Sicer pa izveste o tem več v odgovoru Zapis telefonskih številk.

  Peter Weiss (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.