×

Razlika med »ampak« in »temveč«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je kakšna razlika v pomenu med ampak in temveč oziroma katero besedo naj bi uporabljali v knjižnem jeziku?


  Odgovor:

  Veznika ampak in temveč sta sopomenska, kadar ju uporabljamo v naslednjih pomenih:

  1. za uvajanje nove trditve namesto prej zanikane

  • Niso večerjali doma, temveč v Javorovi vili. – Niso večerjali doma, ampak v Javorovi vili.

  2. v zvezi ne samo, ne le — ampak tudi za širjenje, stopnjevanje prej povedanega

  • Ni jih varoval samo pred dežjem, vetrom in soncem, temveč tudi pred kosi odkrušenega kamenja.
  • Zato ni pomembno le izgubiti odvečne kilograme, ampak tudi ohraniti doseženo težo.

  Veznik ampak uporabljamo tudi za izražanje nasprotja s prej povedanim:

  • Fant ni slab, ampak dela na občini. ….

  V tem primeru ampak ni zamenljiv s temveč. Zgled, s katerim ponazarjamo ta pomen veznika ampak, je dober za primerjavo obeh veznikov: medtem ko ima temveč več referenčnosti in se navezuje na predhodno besedilo, je veznik ampak pomensko bolj oslabljen oziroma manj specializiran. Zamenjamo ga lahko s toda, a, tudi s protivnim pa v spremenjenem besednem redu, npr.

  • Lista po knjigi, ampak uči se ne
  • Lista po knjigi, toda uči se ne
  • Lista po knjigi, a uči se ne
  • Lista po knjigi, uči pa se ne

  Helena Dobrovoljc (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.