×

O izvoru pozdrava »osti jarej« • Vprašanje:

  Pregledala sem več spletnih virov (publicističnih, poljudnih) o pozdravu osti jarej, ki naj bi bil najstarejši znani slovenski zapisani pozdrav. Mi lahko, prosim, pojasnite izvor in rabo tega pozdrava.

  Odgovor:

  Domneva o nekdanjem obstoju tega pozdrava temelji na napačnem branju in zmotni interpretaciji nekega venetskega napisa, zato sodobna jezikoslovna znanost v zvezi s tem lahko ugotovi samo to, da takega pozdrava nikoli ni bilo. Če kdo danes tako pozdravlja, je pozdrav prebral v kakem delu, ki navaja to zmoto, morda celo na steklenici terana, ki jo je oblikoval Oskar Kogoj.
  Trditev nekaterih nejezikoslovcev, da so našli podobnosti med italskim venetskim jezikom, ki se je govoril v severni Italiji pred približno dva tisoč leti, in slovenščino, temelji na površinski podobnosti nekaterih, pogosto napačno prebranih venetskih besed in na nepoznavanju ter zato nepriznavanju zgodovinskega razvoja jezikov. Take navidezne podobnosti brez upoštevanja sistemskega razvoja jezikov, o katerem danes vemo že zelo veliko, nimajo nobene vrednosti. Lahko jih primerjamo s prizadevanjem, ko bi kdo skušal dokazati sorodnost med metuljevimi in ptičjimi krili, češ saj krila, kakršna koli že, tako metulju kakor ptiču omogočajo letenje, ob tem pa ne bi vedel niti priznal dejanske sorodnosti med prednjimi okončinami plazilcev in ptičjimi krili, ki jo je dokazal že Darwin.

  Marko Snoj (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.