×

Kako pisati: »Wi-Fi«, »wi-fi« ali »wifi«? • Vprašanje:

  Kateri zapis je pravilen: Wi-Fi, wi-fi ali wifi?
  Wi-Fi je sicer zaščitni znak.

  Odgovor:

  V slovenščini imamo le nekaj primerov prevzetih krajšav, kot je v primeru, ki ga navajate: Wi-Fi. Gre za razvezavo zveze Wireless + poljuben drugi element po zgledu Hi-Fi. (Npr. v hrvaškem pravopisu navajajo za Wi-Fi napačno razvezavo Wireless Fidelity.)

  Podobnih poimenovanj je v slovenščini malo (npr. že starejša A-O < Avstro-Ogrska) ali kot ime podjetja VO-KA (< Vodovod-kanalizacija).
  Največ v priredno zvezo povezanih krajšav smo prevzeli iz angleščine, torej gre večinoma za citatne tvorbe, npr.:

  • Bi-Pi (< Baden Powell; vzdevek)
  • Ro-Ro (< Roll on Roll off; naziv za ladje in promet)
  • Hi-Fi (< High Fidelity; zelo kakovosten posnetek)

  Pišemo jih najpogosteje z veliko in malo črko v obeh delih WI-FI (GF = 1899), redkeje tudi: wi-fi (GF = 880), WI-FI (GF = 92), če se na preštevanje z različnimi črkami zapisanih wifijev v Gigafidi lahko zanesemo.
  Če pa je zapis zaščiten kot ime storitve ali celo znamke, lastniki te navadno zahtevajo, da jih pišemo tako, kot so jih zapisali sami, torej kot zaščitena imena: Wi-Fi (GF = 2919). Krajšavo izgovorimo že podomačeno, torej ne [váj-fáj], temveč [ví-fí].
  V neformalnem, neuradnem sporazumevanju, ki nas pravno ne obvezuje, pa je vse pogostejša raba zapisov brez vezaja (WiFi; GF = 1813) ali z malo začetnico (wifi), kar je rezultat procesa prehajanja med navadne samostalnike. Take rabe seveda ne preganjamo.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.