×

Sklanjanje imena in priimka: »Igor Samobor« • Vprašanje:

  Kako sklanjamo ime in priimek: Igor Samobor?

  Odgovor:

  O pojavu sklanjanja samostalnikov moškega spola na govorjeni r in daljšanju osnove z j smo že pisali:

  Pojav je še posebej znan pri imenih tipa Vladimir, Črtomir ... O teh je v pravopisnih pravilih v členu 781 zapisano:

  Lastnoimenske zložženke tipa Vladimir, Črtomir čedalje pogosteje pregibamo s podaljššano osnovo: Vladimirja, Črtomirja.
  Podč. HD.

  Tudi ime Samobor v rabi zasledimo v obeh sklanjatvenih oblikah, vendar je nekoliko pogostejše in za to osebo navadnejše sklanjanje Igor Samobor, Igorja Samoborja ..., kar potrjuje tudi raba v gledaliških krogih (ustni viri). Morda pripomore k podaljšani osnovi tudi homonimnost z mestom Samobor na Hrvaškem, za katerega pravopis sicer predpisuje sklanjanje le s podaljšano osnovo (Samobor Samoborja), v rabi pa živi pregibanje po vzorcu Samobor Samobora. (Prim. Gigafida.) Tako smo očitno s sklanjanjem Samobor Samoborja pripomogli k večji razlikovalnosti med dvema imenoma.

  Helena Dobrovoljc, Tanja Mirtič (januar 2017)