×

Sklanjanje priimkov »Bobek, »Grmek«, »Kozel« • Vprašanje:

  Zanima me predvsem priimek Bobek; glede na to, da se Grmek sklanja Grmeka, me zanima če je možno da se tudi Bobek sklanja Bobeka. Na Štajerskem imetniki priimka Kozel sklanjajo Kozela, ne pa KOZLA; ogovarjanje žene je gospa Kozelova, ne pa gospa Kozlova. Zanima me (ne)pravilnost te sklanjatve in nato morebitna izpeljava priimka Bobek, Bob(e)ka, Bob(e)kova.


  Odgovor:

  O sklanjanju samostalnikov oz. priimkov z neobstojnim samoglasnikom smo v svetovalnici že zapisali, da na področju vzhodne Slovenije priimki, ki so v osrednji Sloveniji sklanjani tako, da se polglasnik izgublja, sklanjajo z ohranjenim polglasnikom oz. e-jevskim glasom: Štuhec – Štuhca in Štuheca.

  Tako velja tudi za priimke, ki jih navajate:

  • Bobek Bobka – Bobeka; gospa Bobkova ali Bobekova
  • Kozel Kozla – Kozela; gospa Kozlova ali Kozelova

  Pri priimku Kozel je treba opozoriti še na (vsaj v severovzhodni Sloveniji prisoten) izgovor [kozél], torej z naglasom na (ozkem) e in z l-jevskim izgovorom črke l. V primeru takega izgovora obstaja seveda le ena sklanjatvena možnost: Kozela.

  Potrditev o sklanjatvi z ohranjenim e-jem ponuja tudi gradivo:

  Koroško filatelistično društvo pa bo po pastelu Štefana Bobeka izdalo barvni spominski ovitek s pastirci in kartico.
  To nedeljo bo na tekaški progi okrog Pekrske gorce v Mariboru že sedmi spomladanski Bobekov tek [...].

  Zanimivo je, da je oblika Kozlov v dostopnem gradivu povezano skorajda izključno z ruskimi imeni (npr. Olga Kozlova) in neosebnimi imeni (Kozlov rob, Tolmin).

  Preberite še odgovor Posebnosti pri sklanjanju priimkov: »Štuhec«

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.