×

Sklanjanje besedne zveze »pojem konflikt« • Vprašanje:

  Kako je pravilno: V diplomskem delu bomo opredelili pojem konflikt/konflikta?


  Odgovor:

  Beseda pojem se lahko uporablja bodisi z imenovalniškim ali z rodilniškim neujemalnim prilastkom.

  Kadar jo uporabljamo v pomenu 'izraz, beseda' (2. pomen v SSKJ), ji sledi imenovalniški neujemalni prilastek (pojem fikcija) ali pa levi ujemalni prilastek (strokovni pojem). Kadar jo uporabljamo v pomenu 'miselna tvorba, določena z bistvenimi lastnostmi, značilnostmi konkretnega ali abstraktnega predmeta, predmetov' (1. pomen v SSKJ), pa ji sledi rodilniški neujemalni prilastek: slovar navaja zglede pojem časti, hiše, vojne. V tem pomenu je pojem pomensko blizu konceptu, ideji, ki se prav tako lahko uporabljata z rodilniškimi desnimi prilastki: koncept konflikta, ideja svobode.

  Mogoči sta torej obe povedi, vendar z različnima pomenoma:

  • V diplomskem delu bomo opredelili pojem konflikt. = 'izraz, besedo konflikt'
  • V diplomskem delu bomo opredelili pojem konflikta. = 'koncept konflikta'

  Naj še omenimo, da smo na vprašanje o sklanjanju imenovalnega samostalniškega prilastka, ki se neobvezno ujema z jedrom in ne sklanja ter nastopa ob biološko neživem lastno- ali občnoimenskem samostalniku v jedru, odgovarjali tudi tukaj: Sklanjanje besednih zvez tipa »otok Hvar«.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.