×

Rom(k)inja in računovod(k)inja • Vprašanje:

  Glede na to, da se preferira oblika Róminja namesto Róm-k-inja, kjer se -k- umakne, se vprašujem, zakaj po tem istem, ali pa vsaj podobnem, vzorcu ne umaknemo -k- v primeru računovód-k-inja in s tem dobimo računovódinja.

  Ali gre tu za kakšno oblikoslovno posebnost?

  Odgovor:

  V odgovoru Kako se imenuje pripadnica Romov? smo res kot prednostno predlagali slovenščini bližjo obliko – Rominja nasproti Romkinji, vendar tudi slednja ni napačna, saj jo pripadnice tega naroda sprejemajo.

  V jezikoslovju oz. v normativnem jezikoslovju, ki presoja o knjižnosti posameznih jezikovnih prvin, govorimo o normi kot o kolektivni navadi jezikovne skupnosti. O računovodinji v naši svetovalnici še nismo govorili, saj se je v slovenski knjižni normi uveljavil izraz vodja tudi za žensko (o tem podrobneje v odgovoru: Ženski spol in samostalnik »vodja«). Med jezikoslovci so bila že izražena tudi nestrinjanja s tako jezikovno odločitvijo govorcev slovenščine in so bili podani razlogi za uveljavitev oblike vodkinja (gl. Peter Weiss: Vodkinja) ... Več si lahko preberete v citiranem odgovoru Ženski spol in samostalnik »vodja«.

  Jezik ne deluje tako, da bi na osnovi vnaprej začrtanih logičnih pričakovanj zarisali brezizjemne zakonitosti. Za ženske tvorjenke s sestavino voditi sodobno jezikoslovje pojmuje naslednje oblike, za katere imamo potrditev v jezikovni rabi:

  • vodja

  • vojvodinja
  • nadvojvodinja

  • četovodkinja / četovodja / četovodinja (Istočasno je četovodja sprejela nove člane v četi.; Le malokdo ve, da je deset leta aktivna pri združenju slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, je aktivna voditeljica, četovodinja, in načelnica Mariborske regije.)
  • knjigovodkinja / knjigovodja / knjigovodinja (Albina Dobravc, blagovna knjigovodja iz Maribora; Helena je bila tudi deset let materialna knjigovodinja v Ščetarni in v Slogi v Komendi.)
  • pevovodkinja / pevovodja (Morda pa si bo Vitisova pevovodja Mateja Jakša omislila klop za rezervne pevce)
  • poslovodkinja / poslovodja (Nova poslovodja Francesca se je ločila)
  • računovodkinja / računovodja (Marija Tomc Muc, preizkušena računovodja iz podjetja Biro Bonus, svetuje ...)
  • zborovodkinja / zborovodja (dirigira mlada zborovodja Manca Bohinc)

  • delovodkinja
  • obratovodkinja
  • stegovodkinja
  • strojevodkinja
  • taborovodkinja

  Vsekakor se vodja v ženski vlogi v zloženkah pojavlja precej redkeje kot v samostojni rabi.

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.