×

»Upravljalec« ali »upravljavec«? • Vprašanje:

  Ekipa ZRSZ se ukvarja s preverjanjem prevodov poklicev nove verzije Evropske standardne klasifikacije poklicev iz angleščine v slovenščino. Naleteli smo na več primerov, ko prevajalci uporabijo izraz upravljalec/upravljalka (večinoma še vedno upravljavec/upravljavka). Spodaj izpostavljamo dva takšna primera:

  Postavlja se nam vprašanje, ali sta izraza upravljalec/upravljalka slovnično pravilna in ali je dopustno, da se pri prevodih poklicev uporablja nekonsistentna raba terminov upravljavec/upravljalec.


  Odgovor:

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členih 945 in 946 pravijo, da ima priponsko obrazilo -lec prosto varianto -vec, če je na koncu korena soglasnik oz. soglasniški sklop l oz. lj:

  • Priponsko obrazilo -lec ima prosto varianto -vec, če je na koncu korena l ali lj: voliti – volivec ali volilec, ponavljati – ponavljavec ali ponavljalec.

  Beseda upravljavec ima torej prosto varianto upravljalec. Kot smo zapisali že v odgovoru glede dileme volivec/volilec, zveza
  prosta varianta pomeni, da lahko poljubno/svobodno izbiramo med eno ali drugo različico, torej upravljavec ali upravljalec.

  Nekoliko bolj naklonjen različici upravljavec je slovarski pravopisni napotek v istem priročniku (SP 2001), kjer je upravljavec priporočena pisna/besedotvorna različica:

  upravljálec -lca [u̯c] m z -em člov. (ȃ) upravljavec
  upravljálka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) upravljavka
  Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 8. 3. 2017.

  V rabi se uresničujeta obe različici; kot kaže korpus Gigafida, je nekoliko pogosteje rabljen upravljavec (19.382) kot upravljalec (12.530), enako velja za ženske oblike, kjer je upravljavka pogosteje rabljena (219) kot upravljalka (117). Slednje slovenski slovarji ne navajajo, čeprav se uporablja.

  Če bi se torej odločali med obema različicama, imate glede na pravila prosto izbiro. Raba in normativni pravopisni slovar pa se nagibata k različici upravljavec/upravljavka stružnice. Enako velja za industrijskega sestavljavca oz. industrijsko sestavljavko.

  Priporočamo pa kar se da dosledno rabo ali ene ali druge različice v istem besedilu, mogoče celo tako, da se v njem ne mešata recimo volivec in upravljalec: ko se v položaju za l oz. lj odločimo recimo za -alec/-ilec, pri njem vztrajamo vseskozi.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.