×

Pravilen zapis »KS Tržič mesto« • Vprašanje:

  Kakšen je pravilen zapis v primerih, ko je drugi del imena šole, krajevne skupnosti itd. beseda mesto ali center, npr. OŠ Škofja Loka mesto, KS Tržič mesto ali* Ljubljana center*. Zapisi se namreč pojavljajo v nešteto različicah (KS Tržič mesto, KS Tržič-mesto, KS Tržič Mesto, KS Tržič – mesto ...)– celo na uradnih straneh omenjenih ustanov/organizacij.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje -- o zapisu imena Gimnazija Celje Center -- smo že odgovarjali: Pomišljaj ali vezaj?.

  Tudi v vašem primeru gre za zvezo dveh samostalnikov, od katerih je prvi jedro, drugi pa desni neujemalni prilastek. Med takima sestavinama nikdar ne zapisujemo ločil, torej je ustrezno Tržič mesto (enako tudi Škofja Loka mesto, Ljubljana center ipd.). Razmerje med sestavinama se ne spremeni, niti ko celotna zveza postane desni neujemalni prilastek v novi zvezi, kjer je jedro KS ('krajevna skupnost') ali OŠ ('osnovna šola'), tj. KS Tržič mesto, OŠ Škofja Loka mesto.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.