×

Ujemanje pri osebku s količinskim izrazom • Vprašanje:

  Ali je naslednji del stavka pravilen?
  Veliko prebivalcev Slovenije še vedno samo nabira zdravilne rastline, kljub temu ...


  Odgovor:

  Iz vprašanja ni razvidno, kaj naj bi v stavku kot delu večstavčne povedi bilo neustrezno.

  Z izpostavljenim delom večstavčne povedi je s skladenjskega in pomenskega vidika vse v redu:

  Veliko [osebek: nedoločni števnik kot prilastek] prebivalcev [osebek: jedro v rodilniku zaradi nedoločnega števnika] Slovenije [osebek: desni prilastek] še vedno [členkovno modificirano prislovno določilo] samo nabira [členkovno modificirano dejanje; glagol je v ednini zaradi ujemanja z neimenovalniškim osebkom] zdravilne rastline [stalna zveza kot predmet].

  Če osebek ne bi bil dodatno določen z nedoločnim števnikom, bi glagol seveda stal v množini: Prebivalci Slovenije še vedno samo nabirajo. Členek samo bi lahko poleg glagola (samo nabira, ne pa tudi npr. uporablja) modificiral tudi predmet (samo zdravilne rastline, ne pa tudi npr. drugih vrst rastlin/gob) ali osebek (samo veliko prebivalcev Slovenije, ne pa tudi kake druge države).

  Ali del povedi vsebinsko ustreza širšemu sobesedilu, zaradi njegove iztrganosti ne moremo vedeti.

  Morda si preberete še odgovor: Ujemanje v stavku: količinski izrazi 3

  Domen Krvina (marec 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.