×

Vejica pri označevanju dokumenta (dopisa, sklepa, sodbe, pogodbe ipd.) • Vprašanje:

  Zanima me, katera načina zapisa vejice bi bilo treba v spodnjih primerih šteti kot slovnično pravilna:

  1. Naročnik je z dokumentom "Sklep o izbiri" št. 1/2017-1 z dne 15. 3. 2017 obvestil ...
  2. Naročnik je z dokumentom "Sklep o izbiri", št. 1/2017-1 z dne 15. 3. 2017, obvestil ...
  3. Naročnik je z dokumentom "Sklep o izbiri", št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017, obvestil ...
  4. Naročnik je z dokumentom "Sklep o izbiri" št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017 obvestil ...
  5. Naročnik je z dokumentom "Sklep o izbiri" št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017, obvestil ...

  a) Naročnik je s sklepom o izbiri št. 1/2017-1 z dne 15. 3. 2017 obvestil ...
  b) Naročnik je s sklepom o izbiri, št. 1/2017-1 z dne 15. 3. 2017, obvestil ...
  c) Naročnik je s sklepom o izbiri, št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017, obvestil ...
  č) Naročnik je s sklepom o izbiri št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017 obvestil ...
  d) Naročnik je s sklepom o izbiri št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017, obvestil ...

  Pri pisanju uporabljam načina, ki sem ju navedel pod 1) in a), saj se opiram na način zapisa, kot ga v svojih odločitvah uporablja npr. Ustavno sodišče RS. Na pravilnost takega načina zapisa bi kazal tudi primer, naveden v odgovoru "Uporaba velike začetnice pri pogodbah" (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/266/uporaba-velike-začetnice-pri-pogodbah). Vendar sem pri branju različnih dokumentov različnih organov našel tudi načine zapisov, ki sem jih navedel kot primere pod 2), 3), 4), 5), b), c), č) in d). Ali je mogoče šteti, da je več slovnično pravilnih zapisov? Zlasti me zanima glede načinov pod 2) in b).

  Hvala in lep pozdrav.


  Odgovor:

  Pravni pojem sklep o izbiri sam po sebi označuje le vrsto dokumenta. Ko se v besedilu sklicujemo na konkretni dokument te vrste, pa ga moramo identificirati z določilom, navadno je to številka. Ta dobi v besedni zvezi skladenjsko vlogo desnega prilastka (odgovarja na vprašanje kateri sklep o izbiri?), zato pred njo vejice ne pišemo, torej sklep o izbiri št. 1/2017-1.

  Edino mesto, kjer bi se o nujnosti vejice lahko spraševali, je pred podatkom o datumu nastanka dokumenta. Številka dokumenta je zadostna razlikovalna prvina, ki en sklep o izbiri ločuje od drugega, zveza z dne 15. 3. 2017 tako ni nujni sestavni del desnega prilastka -- lahko pa je in taka je bržkone tudi večinska zapisovalna praksa:

  • Naročnik je s sklepom o izbiri št. 1/2017-1 z dne 15. 3. 2017 obvestil ....

  Če presodimo, da je podatek o datumu le dodatna informacija (ki bi jo lahko iz besedila celo izpustili), pa jo lahko zapišemo tudi kot vrinjeni nestavčni del:

  • Naročnik je s sklepom o izbiri št. 1/2017-1, z dne 15. 3. 2017, obvestil ....

  V tem primeru je treba vrivek nakazati tudi v govoru (kadar besedilo beremo na glas), in sicer z nekoliko nižjim govornim registrom glede na siceršnjo glasovno višino.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.