×

»Mavricij« in »Papua Nova Gvineja«
 • Vprašanje:

  Pri delu na Uradu za publikacije Evropske unije sem opazila neskladji med zapisoma gornjih imen v Slovenskem pravopisu in v knjigi dr. Draga Kladnika in dr. Draga Perka Slovenska imena držav: str. 96, standardizirano slovensko kratko ime in slovensko uradno kratko ime:

  • Mavricij; str. 107, standardizirano slovensko kratko ime in slovensko uradno kratko ime: Mavricij;
  • str. 107, standardizirano slovensko kratko ime in slovensko uradno kratko ime: Papuanska Nova Gvineja.

  Kateri zapis imen je pravilen?


  Odgovor:

  Na vprašanje o podomačitvi imena Mavritius v Mavricij smo v svetovalnici že odgovorili: Slovenska ustreznica imena »Mauritius« je »Mavricij«

  V odgovoru »Saudova« ali »Savdska« Arabija? je omenjena tudi neposrečena podomačitev imena Papua Nova Gvineja v Papuanska Nova Gvineja. Neposrečena zato, ker imeni Papua in Nova Gvineja nista v podrednem razmerju , temveč v prirednem, zato bi bilo bolj upravičeno nakazati slednje tudi z vezajem, kot ločilom, ki ponazarja zvezo dveh enakovrednih enot.
  Na povedano opozarja tudi raziskovalec antropolog dr. Borut Telban, ki že vrsto let opravlja terensko delo na Papui Novi Gvineji.

  V Slovenskem pravopisu 2001 sta kodificirani obliki imena Papua Nova Gvineja in Mavritius. Razloge za spremembo drugega v Mavricij in ohranitev prvega v tej obliki smo navedli v obeh odgovorih.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)