×

Prenehanje poslovanja z dnem ...
 • Vprašanje:

  Prosim za mnenje o naslednji izjavi: Poslovni subjekt preneha s poslovanjem dne .... (sledi določen datum, npr. 1. 4.).
  Ali to pomeni, da na navedeni datum subjekt še posluje (torej ni več aktiven šele na datum 2. 4.) ali da ne posluje več (torej je zadnji dan njegove aktivnosti 31. 3.)? Na tako formulacijo sem naletela v uradnem postopku in se mi zdi dvoumna. Uradnikova razlaga je bila, da na navedeni datum subjekt še posluje, moja pa, da na ta dan ne posluje več, ker preneha s poslovanjem. Boljša formulacija bi bila npr.: Zadnji dan poslovanja subjekta je ... (datum).


  Odgovor:

  Vaše vprašanje načenja tematiko, ki je bolj povezana z logiko kot z jezikoslovjem. Jezikoslovci namreč opažamo, da ljudje različno interpretirajo zapise časovnih meja, in v slovarje te različne interpretacije tudi zapišemo, pri čemer se ne opredeljujemo, kako je bolj logično ali prav.

  O podobnem vprašanju, in sicer v povezavi predlogom do v zvezi z datumom, smo v svetovalnici že pisali, in sicer smo svetovali ponatančenje zapisanega s prislovom vključno (prošnje je treba oddati do vključno 20. januarja).

  Vaš zapis (Poslovni subjekt preneha s poslovanjem dne 1. 4.) bi sicer razumeli, kot da je 1. 4. (do polnoči) zadnji dan delovanja tega poslovnega subjekta. A že dejstvo, da zapis spodbuja dvome, bi pisci podobnih uradnih besedil lahko motiviralo, da bi izrecno napisali, da poslovni subjekt posluje še 1. 4. do polnoči.

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.