×

Skladenjska raba imena »Kiribati«
 • Vprašanje:

  S sodelavci nas zanima, katerega spola in števila je v resnici samostalnik Kiribati. Na spletu se najdejo različne variante. Tako tudi publikacija Slovenska imena držav kot mestnik navaja dve varianti: v Kiribatiju/na Kiribatijih. Sami zaradi podobnosti z zemljepisnimi imeni, kot so Bahami in Sejšeli, nagibamo k temu, da je množinski samostalnik moškega spola.


  Odgovor:

  Kot smo v svetovalnici že nekajkrat pisali (zadnji odgovor, povezan s to temo, je na naslovu: Sklanjanje imena Brela), je prevzemanje slovničnih lastnosti tujih lastnih imen povezano z iskanjem najbližjega domačega ustreznika izrazni obliki tega imena. Pri Kiribatih dvojnica, ki jo navajajo avtorji monografije Slovenski eksonimi, ni povezana le z ugibanjem o dejanskem številu poimenovanih otokov, temveč tudi z izbiro občnoimenskega jedra, ki ime spremlja. Od tega je odvisna tudi edninska oz. množinska oblika. Na primer:

  • republika Kiribati …
  • država Kiribati je …
  • otočje Kiribati je …
  • otoki Kiribati so …
  • Kiribati so …

  Podatek o izvoru imena najdemo tudi na Wikipediji, kjer je pojasnjeno, da je ime Kiribati mikronezijska transliteracija besede Gilberts, angleškega imena za glavno skupino otokov, imenovano tudi Gilbertovi otoki. Z vidika opisa te zemljepisne danosti gre za množinsko ime, ki se v slovenščini sklada tudi s slovnično podobnimi imeni za otočja in skupine otokov, npr. Sporadi, Kikladi, Azori, Sejšeli ipd., kar ste ugotovili tudi sami.

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.