×

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«
 • Vprašanje:

  Pogosto sem v dilemi, s katero začetnico pisati zgodovinske državne tvorbe, na primer: A/avstrijsko cesarstvo, R/rimsko-N/nemško cesarstvo ipd. Področje je očitno precej neurejeno, ker sem med brskanjem našla različne zapise, celo v maturitenih polah je enkrat Rimsko-nemško cesarstvo, drugič Rimsko-Nemško cesarstvo, da o nepravilni uporabi vezaja (nestično) niti ne pišem.


  Odgovor:

  O imenih meddržavnih zvez in zgodovinskih državnih tvorb smo pisali že v odgovoru na povezavi:
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1742/mala-ali-velika-začetnica-v-imenih-oz-poimenovanjih-meddržavnih-ali-upravnih-zvez

  Iz odgovora je jasno razvidno, da za ta vprašanja ni mogoče najti pravila, ki bi nedvoumno zajelo vse državne tvorbe in njihova opisna poimenovanja. Poznati morate tedanje ime in ga razlikovati od poljudnega, skrajšanega ali kako drugače nastalega opisnega imena. S tega vidika je vaše vprašanje bolj zgodovinsko kot pravopisno. Pravopisno bi bilo smiselno ločiti med dejanskimi (uradnimi) imeni (Nemško cesarstvo, Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda) in opisnimi poimenovanji (habsburško cesarstvo).

  Drugi del vašega vprašanja odpira deloma terminološki problem. Res se v učbenikih za zgodovino uporablja priredna zveza (rimsko-nemško), ki pa ni upravičena, saj ne gre za zvezo dveh enakovrednih državnih tvorb (kot je bila npr. Avstro-Ogrska), temveč gre za cesarstvo, ki ga je ustanovil Oton I. leta 962 na ozemlju današnje Nemčije, Avstrije, Slovenije, Švice, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Italije in Poljske ter je nosilo ime Rimsko cesarstvo, ki se je kasneje zaradi poudarjanja cesarjeve božje vloge na zemlji preimenovalo v Sveto rimsko cesarstvo. V poznem srednjem veku se je ob imenu neuradno, leta 1512 pa tudi uradno pojavilo dopolnilo Nations Germanicæ oz. Teutsche Nation, ki je poudarjalo omejenost cesarstva na nemško govoreče ozemlje (cesar je v tistem času izgubljal moč na ozemlju severne Italije in Burgundije, kjer so govorili le še francosko).
  Proti koncu 16. stoletja se je dopolnilo iz imena zopet umaknilo in se ponovno začelo uporabljati šele za potrebe zgodovinopisja v 19. in 20. stoletju, da je bila razlika med rimskim imperijem in Svetim rimskim cesarstvom bolj očitna. Za Sveto rimsko cesarstvo se je v pisnih dokumentih najprej uveljavilo neuradno ime Teutsches Reich = Nemško cesarstvo, od leta 1805 pa je deutsches Reich tudi eno izmed uradnih imen Svetega rimskega cesarstva. Omenimo še, da latinska beseda natio do 18. stoletja ni bila rabljena v pomenu 'ljudstvo', ampak 'kraj rojstva' (proti gens = rod, ljudstvo).

  Iz vsega povedanega je razvidno, da vezaj ni upravičen. Še manj je upravičena velika začetnica v obeh z vezajem povezanih sestavinah.
  Če se Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda ali Rimsko cesarstvo nemškega naroda danes v naših učbenikih res imenuje Rimsko nemško cesarstvo, je ustrezen le zapis brez vezaja in z eno veliko začetnico.

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.