×

Zapis števnika s »-krat« • Vprašanje:

  Kakšen je pravilen zapis z besedo v primeru kombinacije števnika in -krat, npr. 550-kratpetstopetdesetkrat ali petsto petdesetkrat?


  Odgovor:

  Prvina krat ima v rabi več pomenov (in tudi skladenjskih vlog): lahko gre za ubeseditev grafičnega znamenja za množenje (npr. pet krat tri), nekdaj se je uporabljala samostojno, kot pregibna beseda ob števniku (npr. pet kratov, danes je taka raba zaznamovana), v sodobnosti pa najpogosteje kot del tvorjenke, katere prvi del je število, ki je zapisano bodisi s števkami ali besedno (npr. 30-krat, tridesetkrat -- v tem primeru torej stično). To potrjujejo tudi priročniki, npr. SSKJ:

  krat prisl.

  1. mat. izraža množenje: dva krat [x] dve je štiri; a krat [.] b je ab / pog. soba je velika štiri krat tri (metre)
  2. s števnikom izraža število ponovitev, kot jih nakazuje števnik: srce udari približno 70-krat na minuto; prim. dvakrat, stokrat, večkrat

  kràt kráta m (ȁ ā)

  1. mat. grafično znamenje za množenje: med številki napisati krat [x]
  2. raba peša, v prislovni rabi, s števnikom ali izrazom količine izraža število ponovitev, kot jih nakazuje števnik ali izraz količine: že nekaj kratov je menjal službo; koliko kratov sem mislil nate kolikokrat; velikokrat; kakšnih pet kratov me je obiskal petkrat // zastar. vsota se je izplačala v štirih kratih obrokih

  V vašem primeru gre torej za tvorjenko, ki jo vedno pišemo stično (petstopetdesetkrat) oziroma s stičnim vezajem med številčnim in besednim delom (550-krat).

  Tina Lengar Verovnik (junij 2017)


Prijavite se za odgovor