×

Ločila v premem govoru
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali so ločila v spodnji povedi zapisana pravilno.
  Ko je Galileo Galilei rekel: »In vendar se vrti,« so se iz njega norčevali.


  Odgovor:

  V pravopisnih pravilih, ki so objavljena tudi na portalu Fran, v členu 472 (Ločila v premem govoru) lahko najdete odgovor na vprašanje o zaporedju narekovajev in vejice ter končnih ločil, ki so zapisana vedno pred zaključnim narekovajem dobesednega navedka, npr.:

  Profesor je vprašal: »Kdo je izumil ladijski vijak?«
  »Kdo je izumil ladijski vijak?« je vprašal profesor.
  »Dež bo,« je rekla.
  »Jaz ti ne bi bil verjel,« je pripomnil.

  Ločila so torej v vašem primeru postavljena pravilno, saj sledijo zgoraj zapisanemu pravilu. Skladenjski vejici, ki bi ju zapisali, če ne bi šlo za dobesedni navedek (Ko je Galileo Galilei rekel, da se vendar vrti, so se iz njega norčevali), sovpadeta z dvopičjem oziroma z vejico, ki zaključuje navedek.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (julij 2017)


Prijavite se za odgovor