×

Ločila v premem govoru
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali so ločila v spodnji povedi zapisana pravilno.
  Ko je Galileo Galilei rekel: »In vendar se vrti,« so se iz njega norčevali.


  Odgovor:

  V pravopisnih pravilih, ki so objavljena tudi na portalu Fran, v členu 472 (Ločila v premem govoru) lahko najdete odgovor na vprašanje o zaporedju narekovajev in vejice ter končnih ločil, ki so zapisana vedno pred zaključnim narekovajem dobesednega navedka, npr.:

  Profesor je vprašal: »Kdo je izumil ladijski vijak?«
  »Kdo je izumil ladijski vijak?« je vprašal profesor.
  »Dež bo,« je rekla.
  »Jaz ti ne bi bil verjel,« je pripomnil.

  Ločila so torej v vašem primeru postavljena pravilno, saj sledijo zgoraj zapisanemu pravilu. Skladenjski vejici, ki bi ju zapisali, če ne bi šlo za dobesedni navedek (Ko je Galileo Galilei rekel, da se vendar vrti, so se iz njega norčevali), sovpadeta z dvopičjem oziroma z vejico, ki zaključuje navedek.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.