×

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?
 • Vprašanje:

  V SSKJ je sicer navedena varianta bivolje mleko, ki tudi prevladuje v internetnih zadetkih, vendar se sprašujemo, ali ne bi bilo pravilneje bivoličje mleko, saj mleko daje samica, tej pa rečemo bivolica. Analogijo bi lahko tu iskali npr. v besedni zvezi osličje mleko (in ne oslovo mleko).

  Največkrat ta pridevnik uporabljamo pri mocareli, pri kateri pa se je po drugi strani že uveljavila oblika bivolje. Kot zanimivost naj navedem še to, da Italijani v mozzarella di bufala uporabljajo žensko obliko.


  Odgovor:

  Zdi se, da se pri živalih, ki živijo v našem okolju, pogosteje razvije oblika za oba spola: krava – bik, osel – oslica, konj – kobila …, enako velja za različne vrste mleka. Če odprete Wikipedijo, v slovenskem prevodu sestavka mleko lahko zasledite naslednji zapis, v katerem so izrazi zapisani verjetno bolj po občutku kot na osnovi seznanjenosti z dejanskimi poimenovanji v stroki: »Poleg kravjega v manjši uporabljamo mleko več drugih vrst živine, med njimi bivolje, kozje, ovčje, kamelje, oslovsko, konjsko, jelenje in jakovo.«

  Že naši starejši viri pričajo o tem, da smo pred več kot 100 leti pisali o košutjem mleku (npr. v prevodu romana Jacka Londona Krištof Dimač, Mladika 1925), in ne o jelenjem mleku. Tudi v SSKJ najdemo na primer osličje in psičje mleko. Enako potrjuje besedilni korpus Gigafida, v katerem najdemo poleg oslovega mleka tudi osličje mleko in poleg pasjega tudi psičje mleko.

  A kot ste ugotovili že sami, so sami izrazi manjši problem kot uveljavljenost pridevnikov, ki so izpeljani iz samostalnikov moškega spola, v teh znanih in pogosto rabljenih besednih zvezah.

  Jezikovni razvoj vključuje tudi ponatančenje, o katerem smo v svetovalnici že pisali (So stroški veliki ali visoki? ipd.), zato se zdi smiselno uzavestiti sintagme kot osličje mleko, bivoličje mleko/bivoličja mocarela, kobilje mleko ipd. Ne nazadnje s tem sledimo tudi novejšim učbenikom s tega področja:

  0_1507575795019_Screen Shot 2017-10-09 at 20.23.30.png

  Predelava živil živalskega izvora (vsebinski sklop Predelava mleka v mlečne izdelke) za programa Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI, avtorici: Darja Mavrin, Tatjana Šubic, DZS, d. d., 2011.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.