×

Vrstni red samoglasnikov
 • Vprašanje:

  Vnukinja obiskuje 5. razred. Pri učni snovi o samoglasnikih mi je povedala, da je vrstni red samoglasnikov i, e, a, o, u. Ni mi znala razložiti, zakaj tako. Zakaj je "sporno" a, e, i, o, u?


  Odgovor:

  Vaša vnukinja je navajala vrstni red samoglasnikov po t. i. samoglasniškem trikotniku, ki ponazarja, v katerem delu ustne votline in s kakšnim položajem jezika oz. koliko odprtimi usti se navedeni samoglasniki izgovarjajo.

  Samoglasnik I se izgovarja v zgornjem sprednjem delu ustne votline z višjim položajem jezika in priprtimi usti.
  Pod njim je v samoglasniškem trikotniku E, ki se izgovarja v srednjem sprednjem do sredinskem delu ustne votline s srednjim položajem jezika in srednje odprtimi usti (ozki e nekoliko višje, bližje I in bolj priprtimi usti, široki pa nekoliko nižje, bližje A in z bolj odprtimi usti).
  V spodnjem sredinskem delu samoglasniškega trikotnika je A, ki se izgovarja z nižjim položajem jezika in odprtimi usti.
  Nato se zopet vzpenjamo, tokrat proti zadnjemu delu samoglasniškega trikotnika. O se tako izgovarja v srednjem sredinskem do zadnjem delu ustne votline s srednjim položajem jezika in srednje odprtimi, zaokroženimi usti (široki o nekoliko nižje, bližje A in z bolj odprtimi usti, ozki O pa nekoliko višje, bližje U in z bolj priprtimi, zaokroženimi usti).
  U se izgovarja v zgornjem zadnjem delu ustne votline z višjim položajem jezika in zaokroženimi usti.
  Tudi polglasnik (lahko) štejemo med samoglasnike.

  Vse navedeno je dobro vidno ob opazovanju izgovarjanja samoglasnikov v ogledalu in spremljanjem, kje se ob tem jezik nahaja v ustih. Prav tako pojasnjuje, zakaj brez jezika glasov, zlasti samoglasnikov, ni mogoče ustrezno oblikovati.

  0_1509648940565_samoglasniski trikotnik.png
  Vir: http://www2.arnes.si/~vlapuh/samoglasniski_trikotnik.html

  Navajanje samoglasnikov po abecednem redu (a, e, i, o, u) nikakor ni sporno, ne odraža pa njihove postavitve v opisanem samoglasniškem trikotniku.

  Domen Krvina (oktober 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.