×

Slovenjenje večbesednih imen tujih univerz: priredno povezana imena – (3)
 • Vprašanje:

  Kaj bi priporočili za prevajanje in sklanjanje imen tujih univerz, ki so poimenovane po več osebnostih, kot sta npr. nemška Ludwig-Maximilians-Universität (imeni vladarjev slovenimo ali ne?) in romunska Universitatea Babeș-Bolyai?


  Odgovor:

  Na načelno vprašanje, kako sloveniti imena tujih univerz, smo v svetovalnici že odgovorili:
  Slovenjenje imen tujih univerz – (1)
  Slovenjenje imen tujih univerz – (2)

  Vaše vprašanje pa je povezano s posebnostjo, torej, da se v imenu univerze skrivata dve osebi ali več oseb, kar ponazarjate na primeru romunske in nemške univerze.
  Prva je poimenovana najprej po dveh transilvanskih matematikih, očetu in sinu, Farkasu in Jánosu Bolyaiu, in biologu Victorju Babeşu.
  Ker so za ime izbrali le priimek, se je mogoče pri oblikovanju slovenskega imena zgledovati pri podobnih poimenovanjih v slovenščini, npr. Alberti-Žnideršičev panj, Breznik-Ramovšev pravopis ipd. Tako tudi na spletu najdemo poslovenjene oblike te ustanove, npr. Babeș-Bolyaieva univerza.

  Druga univerza pa nosi ime dveh plemičev, in sicer vojvode Ludvika (nem. Ludwig) in cesarja Maksimilijana (nem. Maximilian), zato jo lahko poimenujemo Ludvik-Maksimilijanova univerza, saj imena zgodovinskih plemiških rodovin in cesarjev slovenimo. Še bolje pa bi bilo, da sledimo že uveljavljenemu načinu, ki ga poznamo z bližnje graške univerze, v imenu katere sta dve vladarski (osebni) imeni – Karel in Franc (po oblastnikih iz zelo različnih stoletij) (npr. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1142).
  Torej po zgledu Univerza Karla in Franca tudi Univerza Ludvika in Maksimilijana.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.