×

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?
 • Vprašanje:

  V praksi je pogosta raba različice dvomilijonski, pravopis pa navaja različico dvamilijonski. Zanima me, ali je prva različica napačna?


  Odgovor:

  Pred časom smo odgovarjali na vprašanje, ali obstaja pravilo, po katerem se ravnamo, ko se odločamo med dve- in dvo- ter tri- in tro- (Zloženke s števnikom: »dvoleten« nasproti »dveleten«).

  Pregled gradiva v korpusu Gigafida je takrat pokazal, da stanje v priročnikih ni vedno skladno z rabo, saj je bila poglavitna ugotovitev, "da so pri tvorjenju zloženk produktivnejši dvo-, tro- in štiri-, zloženke z dve-, tri- in četvero- pa imajo večinoma dvojnice".

  Enako velja za dvomilijonski in dvamilijonski: za prvega najdemo v Gigafidi 917 primerov, za drugega le 9. Izbira ponazoritvenega zgleda dvamilijonski pri tvorjenki s prvo sestavino dva.. (tako v SSKJ-ju kot v SP 2001) torej ni bila najbolj posrečena.

  Z normativnega vidika bi – upoštevajoč razširjeno rabo – torej težko rekli, da je različica dvomilijonski napačna. Pravopis bo torej moral normirati dvojnico.

  Tina Lengar Verovnik (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.