×

Besedna družina s korenom »dež«
 • Vprašanje:

  Zanima me, če spada deževnik v isto besedno družino kot dež.


  Odgovor:

  Deževnik in dež spadata v isto besedno družino. V njej najdemo med drugim še naslednje besede:

  • samostalnike: dežek, dežnikdežnica, deževjedeževanje, deževnica, dežnikar, dežnikarica, dežemer,
  • pridevnike: deževen, deževnat, dežni, dežnat, dežnikast, dežnikarski,
  • glagola: deževati, zadeževati,
  • prislov: deževno

  Besede spadajo v isto besedno družino, če imajo skupen koren. V našem primeru je to koren dež-.

  V zvezi z besednimi družinami velja omeniti, da je leta 2004 izšel Besednodružinski slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek za iztočnice na B Irene Stramljič Breznik, v katerem najdemo 666 besednih družin, v katerih se nahaja 11.136 tvorjenih besed.

  Boris Kern (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.