×

Ločila v imenih mestnih župnij
 • Vprašanje:

  V besedilih opažam, da se za poimenovanje župnij (kadar je neko mesto razdeljeno na več župnij) pojavljajo različni zapisi: Župnija Velenje Sv. Martin, Župnija Velenje – Sv. Martin ali Župnija Velenje – sv. Martin. Kateri zapis je pravilen – brez ločila, s pomišljajem, z veliko/malo začetnico dodane sestavine?


  Odgovor:

  Imena mestnih župnij so -- sodeč po seznamu rimskokatoliških župnij v Sloveniji (Wikipedija) -- lahko treh vrst. Skladenjsko najenostavnejše je ime, ki vsebuje le ime mesta, npr. Župnija Slovenj Gradec. Pri večini mest pa je župnij več in so poimenovane bodisi po mestnih četrtih oziroma naseljih bodisi po župnijskih cerkvah.

  V prvem primeru med imenom mesta in imenom četrti oz. naselja ne pišemo nobenega ločila, saj gre med njima za odnos samostalniškega jedra in desnega neujemalnega prilastka, npr. Župnija Ljubljana Fužine, Župnija Maribor Tezno (poglejte tudi odgovor glede skladenjsko enake zveze Gimnazija Celje Center). V drugem primeru pa za imenom mesta in za pomišljajem zapišemo ime župnijske cerkve, ki je v vlogi pojasnjevalnega dodatka in je -- ker gre za samostojno sestavino lastnega imena -- zapisana z veliko začetnico, npr. Župnija Koper -- Marijino vnebovzetje, Župnija Ptuj -- Sv. Peter in Pavel.

  Ime župnije iz vašega vprašanja bi se torej zapisalo Župnija Velenje -- Sv. Martin. In še opozorilo glede v začetku odgovora omenjenega seznama: imena župnij v njem niso vedno zapisana pravopisno ustrezno.

  Tina Lengar Verovnik (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.