×

Obdobje je poizkusno, poskusno ali preizkusno?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera oblika besede od treh, ki so v uporabi - poizkusno, poskusno ali preizkusno, je najbolj pravilna, oziroma najbolj primerna, v primerih ko gre za časovno obdobje v katerem lahko novi uporabniki poizkušajo, poskušajo ali preizkušajo mobilno aplikacijo za pametne telefone.

  Torej ali je bolj pravilno:
  poizkusno obdobje,
  ali
  poskusno obdobje,
  ali
  preizkusno obdobje?

  In ali je bolj pravilna besedna zveza:
  Poizkusite mobilno aplikacijo,
  ali
  Poskusite mobilno aplikacijo,
  ali
  Preizkusite mobilno aplikacijo?

  Trenutno se po številnih virih zdi, kot da so vse tri oblike pravilne in zamenljive, ni pa jasno razvidno, katera je bolj pravilna za uporabo v zgoraj navedenih primerih, zato prosim za strokovno mnenje.


  Odgovor:

  Medtem ko med glagoloma poskusiti in poizkusiti, ki sta zgolj pisni dvojnici, ni pomenske razlike, se glagola poskusiti in preizkusiti razlikujeta, kar je dobro ponazorjeno v SSKJ in tudi v svetovalnici smo o tem že pisali v odgovoru »Snop slovničnih vprašanj«. Če ponovimo že povedano, lahko pomensko razliko opišemo takole:

  poskusiti > izražati prizadevanje osebka za uresničitev dejanja (poskusil je dvigniti kamen) … ipd.
  preizkusiti > z uporabo ugotoviti ustreznost, učinkovitost česa (preizkusiti nov motor) ... ipd.

  Sodeč po razlagi v SSKJ, mobilno aplikacijo za pametne telefone torej le preizkušamo in čas za preizkus je preizkusno obdobje.

  Sicer se pridružujem vaši ugotovitvi, da je v rabi kljub pomenski razdelitvi mogoče zaslediti tako zveze poskusno obdobje kot preizkusno obdobje. Slednjega bi lahko poimenovali s tujko testno obdobje in je tako pomensko nedvoumen.

  Nekaj več težav nam povzroči zveza poskusno obdobje, kadar se ne nanaša na obdobje, v katerem poteka poskus (poskus kot znanstveni postopek), temveč kadar se nanaša na pomen 'obdobje, v katerem nekaj poskušamo'. Glagol poskusiti namreč pomeni tudi: 'narediti kaj, da se ugotovijo bistvene lastnosti, značilnosti česa' (3. pomen v SSKJ). Lahko bi torej rekli, da v preizkusnem obdobju preizkušamo mobilno aplikacijo, v poskusnem obdobju pa (po)skušamo ugotoviti, ali je mobilna aplikacija uporabna. V današnji jezikovni rabi gre res za sopomenskost, saj oba opisana pomena težko razločimo.

  Helena Dobrovoljc (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.