×

Pregibanje imen dveh avstrijskih politikov: »Kurz« in »Van der Bellen«
 • Vprašanje:

  Kako beremo člen v imenu avstrijskega predsednika Alexandra van der Bellna (van ali fan)? Sam to baje izgovarja fan; izgovarjajo tako vsi nemško govoreči?
  In kako tvorimo svojilni pridevnik iz priimka Kurz? – Kurzev [kúrčev], po pravopisnem členu 957?


  Odgovor:

  Ime Van der Bellna bi izgovorili po nizozemsko [van der bélən], saj si je družina dala nemški von popraviti v Van, ko so želeli ohraniti svoj prestižni plemiški položaj, kar pa je bilo za Nemce v Estoniji tedaj prepovedano. Morda od tedaj ostaja izgovor [fan] (< [fon]) ali pa gre le za nemški vpliv, čeprav Nemci ne rečejo Van Dyke [fan dájk], temveč [van dájk].
  Vsekakor je slovenski izgovor [van der bélən].

  Glede Kurza bi se držali pravila v členu 791 Slovenskega pravopisa 2001

  Zelo radi pa ljudje (tudi v medijih) uporabljajo kar obliko rodilnika ednine, ker ne želijo uporabljati dvoumnega pridevnika Kurtzev [kúrčev-], torej vlada Sebastiana Kurza.

  Slovenski pravopis 2001 je ukinil možnost, da se preglas pri nekaterih besedah/imenih na govorjeni [c] opušča, celo stopnjeval je to pravilo do skrajne mere, saj je v skladu z želenim izgovorom predrugačil končna veččrkja, npr. Leibnitz v Leibničev (ob Leibnitzev) in Cavazza v Cavačev (ob Cavazzev).

  Kljub temu, da so oblike kot bručeve sanje izredno redke, je edina izjema, kjer se dopušča nepreglašeno obrazilo, dvočrkje -ts izgovorjeno kot [c]:
  (SP 2001, člen 957)

  Če se podstava končuje na govorjeni c, se uporablja priponsko obrazilo -ev, c pa se premenjuje s č (Ipavec – Ipavčev); v tujih besedah, kjer c ni priponsko obrazilo podstave, črke za c lahko tudi ostanejo: Ferencz, ClausewitzFerenčev, Clausewičev poleg Ferenczev, Clausewitzev (vendar tudi tu izgovor [fêrenčev-]). Za ts pišemo samo -ov: Smuts – Smutsov.

  Vendar sam pravopisni slovar temu pravilu ne sledi v celoti, saj dopušča odstopanja, npr. pri Keats, pri katerem prihaja do ločevanja med zapisom (Keatsov in Keatsev) in izgovorom (le [kíčev]):

  Keats -a [kíc] m s -em/-om [em] oseb. i. (ȋ) |angleški pesnik|
  Keatsev -a -o in Keatsov -a -o [-čev-] (ȋ; ȋ)
  Yeats -a [jêjts] m, oseb. i. (ȇ) |irski pesnik in dramatik|
  Yeatsov -a -o (ȇ)

  Ob nedavni razpravi v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU smo se dogovorili, da se bomo pri prenovi poglavja o besedotvorju (seveda na osnovi predhodne raziskave) morali odločiti, ali je preglašeno obrazilo v rabi res brezizjemno uresničeno v vseh položajih, razen ob besedah s končajem -ts. Aktualna jezikovna praksa namreč nakazuje obe možnosti, kar bo treba v novem pravopisu upoštevati.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.