×

Vejica pred polstavčnim prilastkom (osebe, »odgovorne za« ...)
 • Vprašanje:

  Ali se pred odgovorne za piše vejica: Osebe, odgovorne za javna naročila, so osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega naročila ...


  Odgovor:

  V vaši povedi je odgovorne za javna naročila t. i. polstavčni prilastek (po slovnici in pravopisu je to pridevniški polstavek, o razlikovanju med obojim si lahko preberete v sorodnem odgovoru). Umestili bi ga lahko tudi pred samostalniško odnosnico, na katero se nanaša, vendar je taka zgradba navadno predolga in težja za razumevanje. Prilastkov del zato postavimo za odnosnico, ker pa to ni njegovo skladenjsko nevtralno mesto, ga od samostalnika, na katerega se nanaša, nujno ločimo z vejico:

  • za javna naročila odgovorne osebe so osebe, ki [...] > osebe, odgovorne za javna naročila, so osebe, ki [...]

  Polstavčni prilastek je po funkciji soroden stavčnemu prilastku, tj. stavčno izraženemu prilastku, ki ga slovnica in pravopis imenujeta prilastkov odvisnik. Kadar ste v dvomih, ali gre za polstavčni prilastek ali ne (in ali torej morate postaviti vejico), si lahko pomagate tudi s pretvorbo v stavčni prilastek:

  • Osebe, odgovorne za javna naročila, so osebe, ki [...] > Osebe, ki so odgovorne za javna naročila, so osebe, ki [...]

  Tina Lengar Verovnik (januar 2018)