×

Osebek ali povedkovo določilo?
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje v zvezi z določitvijo sklona besedi projekt v naslednjem stavku: Dokumentarna oddaja je bila zagotovo zahteven projekt.
  Sklon so morali določiti učenci 9. razreda. Medtem ko jih je večina napisala, da je to imenovalnik, učitelj vztraja pri tožilniku. Meni to nikakor ni logično, saj če zamenjamo izraz projekt, ki se resda ne razlikuje v prvem in četrtem sklonu, z izrazom naloga, je jasno, da ne more biti tožilnik.
  Učitelj svojo odločitev utemeljuje s tem, da v stavku ne moreta biti dva osebka, vendar kolikor se še spomnim iz OŠ, gre v tem primeru za povedkovo določilo (če se ne motim), ki je v imenovalniku.


  Odgovor:

  Učenci so odgovorili pravilno in vaše pojasnilo je popolnoma ustrezno:

  Dokumentarna oddaja [osebek: samostalnik v imenovalniku z ujemalnim prilastkom] je bila [vezni glagol biti v pretekliku] zagotovo zahteven projekt [povedkovo določilo: samostalnik v imenovalniku z ujemalnim prilastkom in členkovno oceno celote (zagotovo)].

  V povedi torej ni dveh osebkov, saj drugi samostalnik v imenovalniku stoji v povedkovem določilu, kjer vezni glagol biti ne more imeti tožilniške vezave in tudi sicer samostalniki najpogosteje nastopajo v imenovalniku, npr. postajati/postati KDO/KAJ, ostajati/ostati KDO/KAJ.

  Domen Krvina (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.