×

Zapis besedne zveze »dedek Mraz« z veliko začetnico
  • Vprašanje:

    Zanima me zapis besedne zveze dedek Mraz.


    Odgovor:

    Stalne besedne zveze, v katerih nastopajo religijska in mitološka imena bitij, večinoma zapisujemo tako, da je lastnoimenska sestavina zapisana z veliko, občnoimenska pa z malo začetnico, npr. evangelist Marko, nadangel Gabrijel, velikan Gorjan, riba Faronika. Pri tem pa lahko pri nekaterih mitologiziranih imenih, kjer se je tak zapis že uveljavil, z veliko izjemoma zapisujemo tudi občnoimenski del, npr. dedek/Dedek Mraz, kralj/Kralj Matjaž, kraljevič/Kraljevič Marko, lepa/Lepa Vida, zeleni/Zeleni Jurij. O tem lahko več preberete tudi tukaj: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1363/kako-zapisati-zvezo-gospodje-ptujski.

    Urška Vranjek Ošlak (februar 2018)