×

Avtor ženskega spola
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z navajanjem oz. povzemanjem, ko gre za avtorja ženskega spola. Ali je prav, da se zapiše ... Volk pravi, da je ... Ali je morda bolje, da zapišemo Volkova pravi ...? Se mi zdi prav, da se vidi, ali je avtor, ki ga citiramo, moškega ali ženskega spola?


  Odgovor:

  O tej jezikovni zadregi smo že pisali: »Uporaba pridevniških oblik pri ženskih priimkih ...«.

  Sicer najprej omenimo, da je avtor ženskega spola kar avtorica. In ker mnoge avtorice rabo pridevniške oblike (seveda v tistih imenih, ki niso pridevniškega značaja že sama po sebi, npr. Marija Jurjevna Šarapova ali Iveta Benešová) zavračajo, saj naj bi odražala predvsem pomen 'biti v lasti nosilca priimka' oz. 'biti pripaden nosilcu priimka', je družbeno širše sprejemljivo oz. korektno, če ob priimku uporabljamo tudi ime. Na ta način najhitreje izrazimo spol osebe, ki jo navajamo.

  V strokovnem in znanstvenem pisanju se zlasti pri ponavljajočih se navedkih ponavljanje imena zdi odveč, a je mogoče zadrego z izražanjem spola rešiti tudi z izčrpnostjo pri prvih omembah v besedilu ..., npr.:

  • ... po izsledkih biologinje Mojce Volk (Volk 1998) je bilo ...
  • ... biologinja Volk ...
  • ... avtorica (Volk 1998) ...

  Vsekakor je smiselno upoštevati tudi napotek, da se pri navedku v besedilu ime ujema z navedbami v seznamu literature oz. navedenk. Če uporabljamo pridevniške oblike, prekrivnosti ne bomo dosegli.

  Helena Dobrovoljc (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.