×

Kako pisati pridevnik »dinarskokraški«?
 • Vprašanje:

  Zanima me zapis besede dinarskokraški.
  Se piše skupaj, narazen ali z vezajem?
  Kaj pa začetnica – Dinarskokraški ali dinarsko kraški?


  Odgovor:

  Deloma smo na vprašanje o zapisu začetnice odgovorili že na povezavi:
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1392/kako-pisati-imena-slovenskih-pokrajin

  Ker je v skladenjski oz. besedotvorni podstavi zloženke zveza dinarski kras (prilastek + jedro), mora tudi nastala pridevniška zloženka odražati, da je med besedama neenakovreden (= podredni) odnos, zato jo pišemo skupaj: dinarskokraški.

  Helena Dobrovoljc (februar 2018)