×

Sklanjanje večbesednih lastnih imen tipa »Republika Afganistan«
 • Vprašanje:


  V svetovalnici ste na podobno vprašanje že odgovorili, vendar vas vljudno prosim za natančnejše pojasnilo. Zanima me namreč, kako je s sklonljivostjo besede Azerbajdžan v naslednjem stavku:

  Predstavniki Republike Armenije, Republike Azerbajdžan(a), Republike Belorusije …

  V prej omenjenem odgovoru pišete, da obstaja podskupina samostalniške besedne zveze z desnim samostalniškim prilastkom, ki se lahko sklanja ali ne.

  Iz članka Martine Križaj Ortar "O samostalniškem prilastku v imenovalniku", na katerega se sklicujete v odgovoru, razumem, da glede tega, ali se sklanja ena ali obe sestavini, ni pravega pravila. Glede tipa mesto Ljubljana v zaključku na str. 85 piše:

  • "[ … ] se v tej obravnavi bolj nagibamo k temu, da [ … ] bi ga imeli za nesklonljivega (še zlasti, kadar je določilo neujemalno). [ … ] Vprašanje sklonljivosti tipa mesto Ljubljana še vedno ni rešeno, morda bi ga uvrstili kar med nesklonljive prilastke."
  • In na str. 84: "morda se sklanja le tisto določilo, ki se v imenovalniški obliki ujema z jedrom v spolu, sklonu in številu (prim. gore Škrlatice proti gore Nanos, občine Šiške proti občine Vič)."

  Zdi se mi, da takšen zaključek potrjujejo pravopisna pravila § 846 oz. § 853 in 854 (pa tudi § 855):

  § 846 Če lastno ime sestoji iz besed, ki se slovnično ujemajo, se sklanja v obeh (vseh) delih;
  § 853 Deli poimenovanj se ne ujemajo:
  § 854 1. Če se del lastnega imena ne ujema, se ta sestavina ne sklanja, npr. Hotel Turist, Hotela Turist, ker to poimenovanje izvajamo iz zveze »hotel z imenom Turist«.
  § 855 Pomni

  1. V nekaterih primerih se obe sestavini imena tipa Hotel Turist lahko sklanjata, npr. Založba Lipa, Založbe Lipa/Lipe.

  Hotel in Turist se tu v imenovalniški obliki ujemata v spolu, sklonu in številu. Ne pa tudi v podspolu. Ali je to tisto neujemanje, zaradi katerega se v tem primeru druga sestavina ne sklanja?

  Če povzamem – zanima me, ali je naslednje sklepanje pravilno: načeloma (ali vsaj: pogosteje) se sklanjajo vse sestavine večbesednega lastnega imena, če se te sestavine slovnično ujemajo (tj. v spolu, sklonu in številu, pa tudi podspolu – kot v primeru Hotel Turist). Zato je v zgornjem stavku pravilneje, da se beseda Azerbajdžan ne sklanja.


  Odgovor:

  Podrobna analiza je že prinesla odgovor, ki ga predlagate, mi pa lahko le potrdimo:

  Načeloma (ali vsaj: pogosteje) se sklanjajo vse sestavine večbesednega lastnega imena, če se te sestavine slovnično ujemajo (tj. v spolu, sklonu in številu, pa tudi podspolu – kot v primeru Hotel Turist). Zato je v zgornjem stavku pravilneje, da se beseda Azerbajdžan ne sklanja.

  Dodajmo še nekaj misli:
  Pri preučevanju podobnih zvez in njihovega skladenjskega vedenja treba ločevati tudi med obveznimi in neobveznimi sestavinami imena (npr. Program Svit nasproti podjetje Gorenje, ep Beowulf) in primeri, ko je v imenskem delu tudi zemljepisno ime v pomenu 'nahajati se' v nasprotju z 'imenovati se' (Kino Šiška – Vila Bled nasproti Republika Slovenija – mesto Koper).

  Pregibanje imenske sestavine je uresničeno redko, vsekakor pa dosledneje, če sta obe sestavini besedne zveze prekrivni v spolu, številu, sklanjatvi … torej v vseh oblikoslovnih kategorijah.

  Kot kaže pregled jezikovne rabe, se morda nekoliko pogosteje odločamo za sklanjanje imenske sestavine tudi, če gre za naštevanje, saj nas težnja po poenotenju jezikovnega vedenja sestavin zanese: Predstavniki Republike Armenije, Republike Azerbajdžan(a), Republike Belorusije …

  Tudi kadar naštevamo le imena, ponovljivo jedrno sestavino pa izpostavimo le enkrat, je sklanjanje pogosteje uresničeno, a le pri nekaterih jedrih (npr. država in republika (a), ne pa tudi pri mesto ali pokrajina(b)):

  a) država, republika

  • Tako bi se izognil nevarnim ruskim kavkaškim republikam Dagestanu, Čečeniji in Ingušetiji.
  • Talibski islamski radikalizem je od prihoda na oblast pred petimi leti nenehna nevarnost za podpihovanje islamskih skrajnežev v večinsko muslimanskih srednjeazijskih republikah Tadžikistanu, Uzbekistanu, Kazahstanu, Turkmeniji in Kirgiziji ...
  • Združeni narodi so štirim najhuje prizadetim državam - Nikaragvi, Hondurasu, El Salvadorju in Gvatemali - že pričeli dovažati hrano

  b) mesto, pokrajina

  • Sever in vzhod sta prepletena s turističnimi kompleksi v mestih Hamamet, Nabeul, Port El Kantaoui, Sousse in Monastir, s peščenimi plažami, ležalniki in senčniki.
  • Najhuje je v pokrajinah Tete, Zambezia in Sofala.
  • Španska policija je v operaciji v pokrajinah Baskija in Navarra aretirala 36 domnevnih pripadnikov skrajne baskovske mladinske skupine Segi.

  Vsekakor je vedenje imen v desnem prilastku zelo slabo raziskano.

  Helena Dobrovoljc (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.