×

Uporaba množine ali ednine: »informativni dan«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se v naslednjem primeru (informativni dan) uporablja množina ali ednina in ali so vse vejice pravilno postavljene:
  Informativni dan bo v petek, 9. 2. 2018, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 10. 2. 2018, ob 9. uri.
  Ali
  Informativni dnevi bodo ...


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo že odgovorili. V tej temi smo utemeljili rabo dvojine in množine izraza informativni dan, in sicer takole:

  Oba načina zapisa lahko pojasnimo kot sprejemljiva. Zakaj? Zveza informativni dnevi v osebku je lahko razumljena kot stalna besedna zveza, ki označuje vrsto “prireditve” in povedek se ujema z njeno množinsko obliko. (Podobno tudi dan odprtih vrat lahko kot “prireditev” poteka dlje kot en dan, števnost osebka pa se kljub temu ne spreminja.) Ker pa želimo zadostiti logiki in pravilom sistema, se pogosteje odločimo za zapis: Informativna dneva bosta 13. 2. in 14. 2. 2015; osebek informativni dan tu interpretiramo dobesedno, zato se v številu ujema z določilom.

  Tudi rabo ednine informativni dan lahko utemeljimo tako, da je ta zveza lahko razumljena kot stalna besedna zveza, ki označuje "prireditev" (kot npr. dan odprtih vrat), ki poteka več kot en dan. Sklenemo torej lahko, da bi bila logična izbira dvojina (saj gre za "prireditev", ki traja dva dni), utemeljeni in potrjeni v rabi pa sta tudi ednina in množina -- jezik navsezadnje ni vedno logičen, a je tudi kot tak popolnoma funkcionalen.

  Urška Vranjek Ošlak (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.