×

Postavljanje vejice
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v naslednjih primerih vejica pravilno postavljena:

  Obiskal nas je slovenski kuharski mojster, gospod Janez Novak.
  Dogovorili se bomo o poteku izvedbe izpita, oziroma, ali je izvedba sploh možna.
  Dogovorili se bomo o poteku izpita, oziroma o možnosti izvedbe le-tega.


  Odgovor:

  1. V vaši prvi povedi vejice ni, saj gospod Janez Novak ni pojasnilo besedne zveze slovenski kuharski mojster, temveč jo v vlogi desnega prilastka šele natančneje določa:
  Obiskal nas je slovenski kuharski mojster gospod Janez Novak.

  Drugače bi bilo, če bi že z občnoimensko zvezo natančno določili enega samega posameznika (največji slovenski kuharski mojster). V tem primeru bi pisec lahko domneval, da je oseba vsem bralcem znana že iz tega opisa -- v pristavku, ki ima vlogo poimenovanja iste osebe, stvari, pojma ipd. z drugimi besedami, pa bi za vsak primer dodal še ime osebe:
  Obiskal nas je največji slovenski kuharski mojster, gospod Janez Novak.

  2. V drugem primeru ni nobene vejice, čeprav vezniku oziroma sledi odvisni stavek:
  Dogovorili se bomo o poteku izvedbe izpita oziroma ali je izvedba sploh možna.

  Kadar imamo zaporedje stavčni člen + istovrstni odvisnik, namreč vejice pred odvisnikom nikoli ne zapišemo -- o tem smo že pisali pri sorodni temi.

  3. Za razliko od zgornjega primera sta v vaši zadnji povedi s prirednim veznikom oziroma povezana dva istovrstna stavčna člena, zato tudi tukaj vejice ni:
  Dogovorili se bomo o poteku izpita oziroma o možnosti izvedbe le-tega.

  Jezikovno sredstvo le-ta je zelo papirnato in se mu -- razen kadar ga uporabljamo za odpravljanje dvoumnosti -- raje ogibamo. Svetujem vam nekoliko preoblikovano poved:
  Dogovorili se bomo o poteku izpita oziroma o možnosti njegove izvedbe.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.