×

Vejica v stopnjevalnem in posledičnem razmerju
 • Vprašanje:

  Glede stopnjevalnega in posledičnega razmerja in ločevanja z vejico imam nekaj vprašanj, vezanih na primere.

  Glede na SP posledično razmerje ločimo z vejico. Torej bi se (če sem prav razumela) spodnji primer zapisal takole:

  • Pri nas te naloge opravljamo anesteziologi, in je zato najbolj smiselno, da jih opravljamo tudi v bodoče.

  Glede na SP pa stopnjevalnega razmerja ne ločimo z vejico. Torej bi se (ponovno, če sem prav razumela) spodnji primeri pisali brez vejice pred in:

  • Znanje, ki ga moramo osvojiti, je enormno(,) in to ne samo teoretično.
  • Opravimo veliko invazivnih postopkov(,) in spretnost z rokami je nujno potrebna za dobrega anesteziologa.
  • Vodila je tudi vaje za študente Višje šole za fizoterapevte(,) in to do svoje upokojitve leta 1991.


  Odgovor:

  1 V aktualnem pravopisu se člen, na katerega se sklicujete, v celoti glasi:

  "Stavčni enakovredni deli so [...]:
  -- posledični: Prosili so me, pa sem jim ustregel (= zato). – Večerilo se je, zato so
  gnali črede domov.
  Bilo nas je devet, in (= zato) eden je moral od doma.Zatri knjigo,
  in tema se zgrne nad nami
  (= Če nam zatreš knjigo, se tema zgrne nad nami) [...]."

  Vidimo torej lahko, da je vejica pred in v posledičnem priredju možna le tedaj, ko in zamenjuje veznik zato. V vašem primeru pa ga ne zamenjuje, temveč zgolj povezuje dva priredna dela:

  Pri nas te naloge opravljamo anesteziologi in je zato najbolj smiselno, da jih opravljamo tudi v bodoče.

  2 V naslednjem primeru resda lahko prepoznamo vzročno-posledično razmerje, vendar sodeč po gradivu v SSKJ-ju (ogledate si lahko tudi sorodno temo, v kateri smo o tem že pisali) vejica v takih primerih ni nujna; je prej izjema:

  Opravimo veliko invazivnih postopkov(,) in spretnost z rokami je nujno potrebna za dobrega anesteziologa.

  3 V zadnjih primerih pa gre za pojasnjevalno razmerje, ki ga uvaja veznik in to (pomensko soroden veznikoma in sicer ter to je / tj.; obravnavali smo ga že tukaj). Vejico pred takim veznikom vedno pišemo:

  Znanje, ki ga moramo osvojiti, je enormno, in to ne samo teoretično.
  Vodila je tudi vaje za študente Višje šole za fizoterapevte, in to do svoje upokojitve leta 1991.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.