×

Tema in rema
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilna razvrstitev tem in rem v naslednjih povedih:
  Imam čigumije, ki se napihnejo v srčke. Tema = čigumi Rema = srček
  Imam čarovniški klobuk blagovne znamke Megi & Megi. Tema = čarovniški klobuk Rema= blagovna znamka Megi & Megi.

  Zanima me tudi ali je v prvi povedi rema samo srček ali se napihnejo v srčke.


  Odgovor:

  Aplikacija težavnih teoretičnih konceptov ni predmet odgovorov v jezikovni svetovalnici. Tokrat bomo izjemoma navedli nekaj smernic, ki vam bodo v pomoč.
  Najprej pa moramo opozoriti, da je vaše vprašanje pomanjkljivo:

  1. ne pojasni, na katero teorijo se sklicujete pri določanju teme oz. reme. Zaradi terminološke neenotnost pri uporabi pojma tema v mednarodnem prostoru je to prvi in nujen korak, preden se lotimo empirične analize;
  2. osredotoča se na dve iz sobesedila iztrgani povedi. Če upoštevamo dejstvo, da je razdelitev stavčne strukture na temo in remo odraz govorčeve sporočevalne strategije pri strukturiranju besedila, potem se je brez sobesedila težko odločiti, o čem je poved (tema) in kaj govorec pove o temi (rema).

  Ob predpostavki, da se verjetno naslanjate na razumevanje in razlaganje pojma tema v Toporišičevih slovnicah (1976, 1984, 2000), vam lahko damo nekaj osnovnih namigov. Vaša analiza je neustrezna in kaže na teoretično nerazumevanje pojma tema. Osnova pri analizi teme in reme je vedenje, da ima poved dvodelno strukturo, zato lahko na osnovi ene same povedi sklepamo le, da je v povedi Imam čigumije, ki se napihnejo v srčke, tema poničtena, rema je imam čigumije, če seveda ne uporabljate pojma prehod (imam) in odvisne stavke analizirate posebej.

  Aleksandra Bizjak Končar (marec 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.