×

Ujemanje, če je v priredno zloženem osebku samostalnik »dekle«
 • Vprašanje:

  Zanima me, katerega spola mora biti glagolska oblika, če sta v osebku stavka samostalnika ženskega in srednjega spola.
  Primera:
  Žena in dete sta slonela ob drevesu. – Menim, da mora tu biti moški spol.
  Žena in dekle sta sloneli/sta slonela ob drevesu. – Tu se mi vsiljuje ženski spol.


  Odgovor:

  V svetovalnici smo že večkrat odgovarjali na vprašanja o ujemanju glagola z osebkom, ki je sestavljen, in sicer iz elementov različnega spola.

  Pravila Toporišičeve slovnice (2004: 609–610) pravijo, da se različnospolski členi zloženega povedka z glagolom ujamejo v moškem spolu: ženski in srednji spol + glagol v moškem spolu. Torej: Žena in dete sta slonela ob drevesu.

  Slovnični pogoji se pri drugem zgledu ne spremenijo, prihaja pa do neusklajenosti med pomenskim in slovničnim dojemanjem spola. Pravite, da se vam »vsiljuje« ženski spol (Žena in dekle sta sloneli), kar je povsem smiselno, saj očitno prevlada pomensko (ad sensum) ujemanje nad slovničnim ujemanjem. Pojav omenjamo tudi v odgovoru Ujemanje samostalnika vodja s povedkom.

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.