×

Vejica ob zvezi »ali še bolje«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zapis spodnje povedi je ustreznejši.

  1. Situacije je potrebno obvladovati ali še bolje predvidevati.
  2. Situacije je potrebno obvladovati, ali še bolje, predvidevati.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovarjali. Skladno s tam zapisanim in tudi skladno z gradivom v korpusu Gigafida sta ustrezni obe možnosti, torej:

  • Situacije je potrebno obvladovati ali še bolje predvidevati.
  • Situacije je potrebno obvladovati, ali še bolje, predvidevati.

  (Pri prvi različici sicer obstaja možnost, da bi bralec kot zvezo razumel "še bolje predvidevati", a tukaj govorimo bolj o skladenjskiem tipu kot o konkretnem primeru.)

  Pri povedi, v kateri uporabimo vejice, zapisovalec predvideva -- za razliko od zapisa brez vejic -- v govoru tudi izrazitejši premor na mestih, kjer postavi vejice (in spust registra pri celotnem vrinjenem delu). Premori pa so lahko tudi drugje, kar bi nakazali s pomišljaji:
  Situacije je potrebno obvladovati ali -- še bolje -- predvidevati.

  Tina Lengar Verovnik (april 2018)


Prijavite se za odgovor