×

Kateri pridevnik je rabljen v zvezi »nadstropna postelja«?
 • Vprašanje:

  Na vas se obračam s posebno prošnjo. Sem mamica osnovnošolca, ki obiskuje 5.razred. Pri določitvi vrste pridevnika ne najdem odgovora in sem v dilemi, kako razvrstiti pridevnik "nadstropna postelja". Gre za vrstni ali lastnostni pridevnik? Nagibam se k vrstnem pridevniku, pa vendarle prosim za vaše strokovno mnenje da sina in sebe ne zavedem.
  Vljudno vas prosim za obrazložitev kako ga določiti.


  Odgovor:

  Po lastnostnih pridevnikih se vprašamo kakšen, po vrstnih pa kateri in katere vrste. Lastnostni pridevniki torej opredeljujejo odnosnico glede na lastnosti, ki so praviloma lahko bolj ali manj izražene, zato jih (skoraj vse) lahko stopnjujemo. Računalnik je tako lahko dober, boljši, najboljši, ali velik, večji, največji, uporaben, bolj uporaben itd. V imenovalniku ednine moškega spola osnovnika (in tožilniku pred neživimi odnosnicami) imajo lastnostni pridevniki ničto končnico: dober-ø.
  Vrstni pridevniki opredeljujejo odnosnico glede na vrsto, ki ne more biti bolj ali manj izražena, ampak je uvrstitev v vrsto prisotna ali pa ne. Živalski mladič ne more biti bolj ali manj živalski, enostavno je živalski. V imenovalniku ednine moškega spola (in tožilniku pred neživimi odnosnicami) imajo vrstni pridevniki končnico -i: živalsk-i.
  Glede na to, da je nadstropna postelja vrsta postelje in nadstropnost ni njena bolj ali manj izražena lastnost, saj ne more biti bolj ali manj nadstropna, ampak preprosto je nadstropna, in da se isti pridevnik, če opredeljuje odnosnico moškega slovničnega spola, v imenovalniku osnovnika (in tožilniku pred neživimi odnosnicami) udejanja s končnico -i, npr. nadstropni prostor, nadstropni hodnik, nadstropni avtobus, nadstropni atrij (primeri so iz besedilnega korpusa Nova beseda), je pridevnik v besedni zvezi nadstropna postelja brez dvoma vrstni.

  Marko Snoj (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.