×

Je sladoled »jagodov« ali »jagodni«?
 • Vprašanje:

  Prosim tudi za razlago, zakaj je sladoled jagodov in ne jagodni (v delovnem zvezku za slovenščino, 2. razred). Če je sladoled iz sivke, a je potem sivkov? (Podobno: limonov/limonin.) Kje najti merodajno pravilo/razlago?


  Odgovor:

  Vrstni pridevnik iz samostalnikov ženskega spola lahko tvorimo z različnimi obrazili: prvotno le z obrazilom -ov/-ev  (breskov kompot, jagodov sladoled, ajdova moka), medtem ko je obrazilo -in izražalo svojilnost ali pripadnost (jagodin cvet).

  V jeziku pa to razlikovanje izginja, kar je mogoče že dolgo opazovati pri limoni: v rabi prevladuje besedotvorna možnost limonin, v pravopisu pa je priporočljivejša uporaba variante limonov.

  Vrstnost pa izražamo tudi s pridevniškim obrazilom -ni, s katerim tvorimo vrstne pridevnike. Po njih se za razliko od lastnostnih pridevnikov (z obrazilom -en) sprašujemo z vprašalnico kateri?. Torej jagoden (kakšen?: obleka jagodne barve) proti jagodni (kateri?: jagodni sladoled). Vrstni pridevniki se tipično pojavljajo v stalnih besednih zvezah, več o njih si lahko preberete na primer v tem odgovoru.

  Pomen vrstnosti izražata danes torej obe pridevniški obliki: jagodni in jagodov.

  Če bi imeli v jeziku le dve možnosti izražanja, bi se verjetno razlikovanje lažje ohranilo, tako pa je jezikovna pestrost povzročila, da ločnice med slovničnimi in pomenskimi kategorijami niso povsem jasne.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.